• Adviesrapportage Doelgericht Greun Wit openbaar

  • Op 3 oktober 2022 presenteerden wij in onze kantine de adviesrapportage aan onze leden. Zoals eerder aangegeven gaat dit rapport de leidraad worden voor de toekomst. Was je niet aanwezig hierbij en ben je geïnteresseerd waar het bestuur de toekomstige accenten binnen onze verenging gaat leggen? Vanaf heden is de volledige rapportage openbaar op onze site en kan iedereen zien “waar we naartoe gaan met ons SHH”. Heb je vragen over de rapportage, of wil je actief deelnemen aan het verbeteren van onze club op één van de 6 deelthema’s, neem dan contact op met één van onze bestuursleden.

    Met bijna 1.000 leden moet er wel heel veel goed gaan binnen ons SHH, maar het kan altijd beter 😊. Samen werken we hier aan!

    Wij wensen jullie veel leesplezier.

    Vriendelijke groet,

    Bestuur & Werkgroep Doelgericht Greun Wit