• Afgelastingen Algemeen

 • Wij kennen twee soorten van afgelastingen:

  1. Een algehele afgelasting(KNVB);
  2. Een (gedeeltelijke) afgelasting door een vereniging (SHH of de tegenstander)

  Afgelastingen worden vermeld op de volgende media:

  1. Bij algemene afgelastingen op teletekst pagina 603, op Nederland 1,2,3. Dit wordt geregeld door de KNVB.
  2. Op www.voetbal.nl of voetbal app. Dit wordt bij een algehele afgelasting geregeld door de KNVB, bij een afgelasting door een vereniging door de thuis spelende vereniging.
  3. Op de website van SHH www.shhherten.nl. Dit wordt door de website beheerde van de vereniging bijgehouden.

  Afgelastingen op teletekst

  Op de teletekstpagina van de KNVB wordt aangegeven voor welke categorieën de afgelasting geldt. De pagina wordt apart voor de zaterdag (Jeugd) en de zondag (senioren) weergegeven. Alle SHH teams spelen in het district Zuid II. Staat achter Zuid II een kruisje, dan zijn de wedstrijden afgelast.

  Bij SHH spelen in de A-categorie alleen de volgende teams: Jeugd A1, B1, C1, D1 en senioren 1, 2, 3. Alle andere teams spelen in de B-categorie. Het kan dus gaan gebeuren dat de KNVB het totale programma van de B-categorie afgelast en dat de A-categorie wel door gaat.

  Teletekst pagina 603 afgelastingen

  (Gedeeltelijke) afgelasting door SHH

  Onderstaand de procedure die door ons gevolgd wordt bij weersgesteldheden die keuring van het veld noodzakelijk maken en waarbij het twijfelachtig is of er gevoetbald kan worden.

  Op vrijdagavond is de keuring van de grasvelden door de consul die namens en in overleg met de gemeente en indien nodig de KNVB bepaald of er gespeeld kan worden op zaterdagmorgen. Dit doen we reeds op vrijdagavond omdat de verenigingen die op bezoek komen reeds vroeg moeten vertrekken.

  Onze consul is op de wedstrijddagen om 07.45 uur aanwezig. Zijn taak is dan 2-ledig:

  1. Mocht op vrijdagavond besloten zijn dat de wedstrijden zaterdagmorgen gespeeld kunnen worden, maar de weersomstandigheden zijn dusdanig slechter dat spelen absoluut niet verantwoord is, dan wordt alsnog besloten de wedstrijden op de zaterdagmorgen af te gelasten. Deze situatie proberen we natuurlijk te voorkomen wegens de ongemakken die dit met zich meebrengt voor de eigen teams en de tegenstanders.
  2. ’s Morgens op wedstrijddagen is de keuring van de grasvelden door de consul die namens en in overleg met de gemeente en indien nodig de KNVB bepaald of er gespeeld kan worden in de middag.

  De consul heeft een belangrijke stem bij de keuring van de velden, hij is op dat moment niet de verenigingsman maar vertegenwoordigt ook de gemeente als eigenaar van de velden en is een adviseur voor de KNVB.

  Als er afgelast wordt, is dit een wel overwogen besluit geweest in belang op de eerste plaats van de gezondheid van de spelers en op de tweede plaats het belang van de velden. Belt u a.u.b. niet het nummer van de kantine. Deze lijn moet open blijven voor andere verenigingen die ons kunnen bellen en wij moeten natuurlijk andere verenigingen van de
  afgelasting op de hoogte brengen. Belt U ook niet naar andere SHH kaderleden, zij kunnen u waarschijnlijk geen antwoord geven.

  Bij (gedeeltelijke) afgelastingen door SHH zal het wedstrijdsecretariaat eerst de bezoekende verenigingen op de hoogte brengen. Vervolgens worden de leiders van SHH en de scheidsrechters gebeld. De leiders zullen vervolgens de spelers en/of ouders op de hoogte brengen. Tevens wordt de afgelasting zo snel mogelijk op de website vermeld en ingebracht in sportlink zodat ook www.voetbal.nl enige tijd later de afgelasting toont.

  Afgelasting door SHH en het kunstgrasveld

  Als de veldcondities van de grasvelden slecht is, maar de weersomstandigheden zijn niet extreem, dan worden de wedstrijden op de grasvelden afgelast MAAR gaan de wedstrijden op het kunstgrasveld gewoon door. Op het kunstgrasveld moeten wij als vereniging op aangeven van de KNVB altijd eerst de categorie A wedstrijden (JO19-1, JO17-1, JO15-1 en/of JO13-1) door laten gaan. Dat is een KNVB regel en geen voorkeursbehandeling van SHH.

  Afgelasting door de tegenstander

  Bij (gedeeltelijke) afgelastingen door de tegenstander wordt het wedstrijdsecretariaat door de wedstrijdsecretaris van de bezoekende vereniging op de hoogte gebracht. Het wedstrijdsecretariaat van SHH informeert de leiders van SHH. De leiders zullen vervolgens de spelers en/of ouders op de hoogte brengen. Tevens wordt de afgelasting zo snel mogelijk op de website vermeld. Wij als SHH kunnen deze afgelasting NIET in sportlink registreren en zijn hierin afhankelijk van de tegenstander. Als de afgelasting niet op www.voetbal.nl verschijnt, dan is dit door het wedstrijdsecretariaat van de tegenstander niet geregistreerd.