• Afmelden als Lid

 • Het kan voorkomen dat er leden zijn die hun lidmaatschap van SHH Herten wensen te beëindigen. We hopen dat deze leden lange tijd met veel plezier hun voetbal hobby hebben kunnen uitoefenen. De ontvangst van de afmelding als lid wordt door ons bevestigd.

  Afmeldingen

  Leden die het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen willen beëindigen dienen de afmelding uiterlijk 1 Juni door te geven aan het Ledensecretariaat. Afmelden bij de leider van het team of een andere functionaris van SHH is geen formele afmelding! Afmelding dient ten alle tijden via een mail aan leden@shh-herten.nl te gebeuren.

  • Indien de afmelding tussen 1 Juli en 1 Augustus binnen komt wordt de KNVB contributie voor het gestarte jaar als contributie in rekening gebracht omdat SHH Herten dit bedrag aan de KNVB moet afdragen;
  • Indien na 1 Augustus maar uiterlijk 31 december wordt opgezegd is, naast de volledige contributie van de KNVB, het contributiebedrag voor een half seizoen verschuldigd;
  • Bij afmelding na 31 december als lid, dan vervalt de volledige contributie over het lopende jaar aan de vereniging.

  Bij het beëindigen van het lidmaatschap wordt de contributie incasso stopgezet."

  Niet meer spelen, wel nog betrokken blijven bij SHH

  Senioren die stoppen met voetballen wijzen wij graag op de mogelijkheid om hun lidmaatschap voort te zetten als donateur of niet spelend lid. Ook zijn er talrijke mogelijkheden als vrijwilliger bij onze vereniging betrokken te blijven. Op die manier blijf je betrokken bij de vereniging.

  Overschrijving

  Als je bij een andere vereniging gaat voetballen moet je een overschrijving aanvragen. Dit kan ook via een mail aan leden@shh-herten.nl . De leden administrator regelt dan de overschrijving in overleg met jou.