• Algemene Ledenvergadering 2021

 • Op vrijdag 17 september houdt SHH Herten weer haar jaarlijkse algemene leden vergadering. De aanvang van de vergadering is 21:15 uur. In verband met de Corona-afspraken bent u verplicht om u aan te melden via emailadres koenkemps@gmail.com. De bijeenkomst vindt plaats in de kantine van SHH en er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

  Agenda:

  1. Welkom
  2. Benoeming nieuwe bestuursleden (Silas Hurkxens en Peter Bonekamp)
  3. Financiën 2019/2020 + 2020/2021
  4. Jaarverslag door secretaris 2019/2020 + 2020/2021
  5. Nieuw bestuur, welke doelen zijn er?
  6. Afscheid bestuursleden (Tim Cox, Eric Schrijen, Mark Uijterwijk, Frank Willems & George Walker)
  7. Afscheid voorzitter Hans Schroots.
  8. Rondvraag
  9. Sluiting en borrel