• Contributie Seizoen 2019 - 2020

  • De contributie voor het seizoen 2019-2020 zal de komende weken in de maanden Juli en augustus worden geïnd.

    De regelgeving m.b.t de contributiebedragen en het aan- en afmelden als lid bij SHH Herten kunt U terug lezen op de site van SHH Herten via het menu Clubinfo -> Ledenadministratie ->Contributie of rechtstreeks via deze LINK. Kijk hier ook voor de gewijzigde bedragen en verdere contributie informatie.