• Contributie Seizoen 2020 - 2021

  • I.v.m. het Corona virus heeft het bestuur besloten om de contributies voor de Jaargangen 2020-2021 en 2021-2022 NIET te verhogen met de afgesproken verhoging zoals vastgelegd tijdens de ALV.

    De contributie bedragen voor 2020-2021 blijven daarmee gelijk aan het jaar 2019-2020.

    De incasso voor het jaar 2020-2021 zal worden aangeboden bij Uw bank in week 31 en 32.

    De regelgeving m.b.t het aan- en afmelden als lid bij SHH Herten en de bedragen m.b.t. de contributie kunt U terug lezen op de site van SHH Herten onder de button "LEDENADMINISTRATIE"