• Een vertrouwenscontactpersoon bij SHH

  • SHH wil een voetbalclub zijn waar iedereen zich veilig voelt en plezier kan beleven aan zijn of haar hobby, de voetbalport. Maar helaas komt een sporter, en ook een sportbegeleider, wel eens in een situatie waarbij ongewenst of Een vertrouwenscontactpersoon bij SHH 1intimiderend gedrag ervaren wordt. Soms is er iets vervelends gebeurd voor je er erg in hebt. Of iets wat voor een ander gewoon is, voelt voor jou helemaal niet zo en geeft je een vervelend gevoel.  Misschien maak je je zorgen om iemand anders…

    Als je hiermee te maken krijgt kun je vanaf nu terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van SHH. De vertrouwenscontactpersoon is een aanspreekpunt voor alle leden en niet-leden (spelers, ouders, commissieleden, vrijwilligers en bestuur). Bij hem kun je terecht met een vraag, om je verhaal te vertellen of voor een advies. Hulp kan ook bestaan uit contact leggen met hulpverlenende instanties in geval van ongewenste situaties die een persoonlijk karakter hebben of die mensen in verlegenheid kunnen brengen.

    De vertrouwenscontactpersoon bij SHH is Maarten Gerrits. Hij is per telefoon (06-52696357) of per mail (vertrouwenscontactpersoon@shh-herten.nl) bereikbaar. Direct aanspreken mag natuurlijk ook. Erover praten zorgt dat er snel een einde gemaakt kan worden aan de ongewenste situatie zodat deze niet verergert en herhaling wordt voorkomen. Uiteraard praat hij met niemand over de informatie die je hem toevertrouwt, tenzij je daar expliciet toestemming voor geeft. Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF-meldpunt. Dit meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).