• Gebruik Kunstgrasveld

  De richtlijnen en regels voor het gebruik van het kunstgras zijn:

  1. Toegang alleen voor spelers, leiders, trainers en scheidsrechters (in wedstrijdverband of tijdens de training);
  2. Toeschouwers moeten achter de afrastering blijven;
  3. Geen open vuur en niet roken op en rondom het kunstgrasveld;
  4. Draag geen spikes of schoenen met lange (stalen) noppen en/of spikes;
  5. Verboden voor honden of andere dieren;
  6. Geen kauwgom of eten en drinken (water in bidons is toegestaan);
  7. Geen glas op het veld;
  8. Plaats geen zware of puntige voorwerpen op het kunstgrasmat;
  9. Houdt het terrein/verharding rondom het veld vrij van afval, dit geldt voor het hele terrein;
  10. Sluit het hek van het veld na gebruik;
  11. SHH is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachine door de zwarte rubberkorrels. Schudt de kleding altijd goed uit voordat u het gaat wassen;
  12. In de winter kan het kunstgras bespeeld worden bij temperaturen boven –10 graden Celsius;
  13. Bij ijzel en bij opdooi na een periode met strenge vorst kan er niet worden gespeeld;
  14. Bij twijfelsituaties altijd eerst de SHH website raadplegen;
  15. Schroom niet om elkaar aan te spreken op een nette manier, zodat het kunstgras in goede staat blijft voor SHH.

  Hartelijk dank voor uw medewerking!