• Gele-Rode kaarten

  Gele en/of rode kaarten en incidenten

  Bij forse incidenten is het van belang dat een aantal mensen bij SHH daarvan zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld (coördinatoren, wedstrijdsecretaris). Veelal kunnen zij via bestuurlijke wegen daar waar een tegenpartij of scheidsrechter ook betrokken is, escalatie voorkomen en het eigen team behoeden voor forse boetes of een lange vervelende verhouding met de andere vereniging. Direct contact wordt ook door de KNVB gewaardeerd en leidt vaak tot verlaging van boetes. Bij forse incidenten moet je denken aan staken van wedstrijden, fysiek geweld op of rond het veld, diefstal, vernieling. Neem zo snel mogelijk contact op met in ieder geval de wedstrijdsecretaris en een van de coördinatoren.

  Incidenten die te maken hebben met wedstrijden zoals rode kaarten, het staken van wedstrijden of andere incidenten kunnen op het formulier worden gemeld (maar het hoeft niet). Staat er niets op het formulier dan is er geen verhaal bij de KNVB mogelijk. Bij incidenten wordt er altijd van beide verenigingen een schriftelijke reactie gevraagd, die binnen 48 uur bij de KNVB binnen moet zijn. In die gevallen altijd zo snel mogelijk met de wedstrijdsecretaris contact opnemen.

  Bij een gele of en rode kaart dient naast het relatienummer ook Naam, Adres en Woonplaats- gegevens en de geboortedatum van de speler vermeld te worden.

  Bij rode kaarten (dus niet 2x geel): De speler die direct rood kreeg, en voor zover aan de orde de speler op wie de overtreding werd gemaakt die met rood bestraft werd, moet altijd na afloop een geel of blauw formulier invullen in verband met rapportage aan KNVB.

  Bij thuiswedstrijden

  Formulieren liggen in het betreffende bakje in de grote bestuurskamer. Liefst ook contact zoeken met de wedstrijdsecretaris. Deze kan ook helpen bij het invullen.Betreft het een eigen speler: een verklaring op een geel formulier. Betreft het een tegenstander: een verklaring op een blauw formulier. Geef dit formulier af in de bestuurskamer of aan de wedstrijdsecretaris van SHH.

  Bij uitwedstrijden

  Bij de betreffende vereniging het formulier invullen en de doorslag van het wedstrijdformulier zelf bewaren.

  Staken van wedstrijden, rode kaarten bij niet-voetbalovertredingen

  Uiteraard dien je als kader te voorkomen dat situaties in en rond het veld zodanig uit de hand lopen dat een wedstrijd gestaakt wordt of er rood gegeven wordt. Een scheidsrechter maakt rapport op voor de KNVB en in 99% van de gevallen wordt op basis daarvan de door de KNVB als schuldig bevonden partij of partijen bestraft met een forse geldboete, schorsingen van spelers en puntenmindering. Voorkom deze situaties tijdig, neem zelf maatregelen naar eigen spelers of eigen supporters, overleg met het kader van de tegenpartij en/of de scheidsrechter en laat merken dat je vooral wilt voetballen en niet uit bent op incidenten. Voorkomen is beter dan genezen, want er valt bijna nooit wat te genezen !

  Denk ook 10 keer na alvorens te beslissen om voortijdig van het veld te lopen. Ook hier wordt in nagenoeg 100% van de gevallen een forse straf uitgesproken voor de partij die de wedstrijd zonder toestemming van de scheidsrechter eigenstandig beëindigd. Zo is het partijdig fluiten van een scheidsrechter uiteraard frustrerend en niet te verteren, maar mag nooit een reden zijn om zelf de wedstrijd te staken; sta daar boven, motiveer je spelers positief en leer ze ook hier met dergelijke situaties om te gaan. Natuurlijk zijn er grenzen: waar een scheidsrechter ontoelaatbaar gedrag (discriminatie, fysiek geweld e.d.) toelaat heb je ook een verantwoordelijkheid naar je spelers. Probeer op een rustige en respectvolle wijze in gesprek te komen met de scheidsrechter.