• Informatie voor Jeugdleiders

  • Ieder jaar mogen we bij SHH weer enkele nieuwe jeugdleiders ontvangen. Met name veel ouders worden vaker noodgedwongen jeugdleider. De kans is dus groot dat deze nieuwe jeugdleiders, vaak voordat hun kind bij SHH kwam voetballen, geen binding met de vereniging hadden. Ook komt het voor dat ze geen of weinig ervaring hebben in de voetbalsport. Om deze nieuwe jeugdleiders wegwijs te maken binnen de vereniging betreffende de verantwoordelijkheden, afspraken, regels hebben wij getracht een informatieboekje samen te vatten. Hopelijk kan deze handleiding een hulpmiddel zijn. Heeft u ondanks deze informatie nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur of de jeugd co√∂rdinatoren van SHH.

    Klik op onderstaande link voor het document:

    Informatieboekje jeugdleiders