• Jeugdbeleidsplan

    SHH wil graag de jeugdopleiding op een hoger niveau brengen. Uit inventarisaties bleek dat er vooral behoefte is aan structuur in de voetbalopleiding. De ontwikkeling van Mini-pupil tot A-junior wordt doorlopen in verschillende fases waarin het voetbalplezier en de kwaliteitsverbetering van technische en tactische vaardigheden centraal staan. De benodigde vaardigheden dienen gestructureerd te worden aangeleerd, daarbij rekening houdend met de leeftijdskenmerken. Om te waarborgen dat spelers de kans krijgen zich maximaal te ontwikkelen verwacht SHH van alle kaderleden dat zij handelen volgens het uitgezette technisch jeugdbeleid en de bijbehorende leerplannen per categorie. SHH spant zich maximaal in om elke trainer/begeleider in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van haar jeugdleden.

    In het Jeugdbeleidsplan versie 20150401 wordt de aanpak van SHH verder uitgewerkt.