• Ledeninformatie

 • Beste leden,

  Afgelopen dinsdag hebben we helaas weer nieuwe beperkende maatregelen te horen gekregen in verband met de Covid-19 crisis die direct invloed hebben op de activiteiten bij SHH. Zo zijn door de gedeeltelijke lock-down alle competities stopgezet en is het trainen voor seniorenteams niet meer toegestaan.

  Gelukkig kan onze jeugd wel blijven trainen. Hopelijk kunnen en mogen we vanaf 11 november weer meer en worden de beperkingen dan (deels) opgeheven.

  Natuurlijk zijn we als bestuur niet blij met de opgelegde beperkingen die kwamen bovenop eerdere maatregelen zoals het sluiten van de kantine en geen ouders of publiek meer aanwezig op de velden. Binnen het bestuur en onze commissies zijn we aan het kijken hoe we onze jeugd maximaal kunnen laten sporten met inachtneming van de overheidsrichtlijnen (denk bijvoorbeeld aan onderlinge wedstrijden bij de jeugd zonder publiek).

  Als bestuur begrijpen we dat er leden zijn die zich afvragen wat er gebeurt of gaat gebeuren met de contributie. Vanwege de grote onzekerheden nu en naar verwachting ook de komende maanden kunnen we daar nog geen uitsluitsel over geven. Aangaande dit punt willen we onze leden en de ouders van onze leden het volgende meegeven:

  • We verzoeken alle leden vriendelijk om solidair te zijn met elkaar en de contributie voor dit seizoen nu “gewoon” te voldoen voor zover dit nog niet is gedaan.
  • Het bestuur is open en transparant over de financiële gang van zaken en maakt gedurende het seizoen 2020-2021 een aantal malen de balans op. De uitkomsten kunnen continu veranderen door nieuwe regels en/of tegemoetkomingen door de gemeente, KNVB of overheid. Voorbeelden zijn verlaging van huur door de gemeente of aanpassing van de bijdrage aan de KNVB.
  • Uiteindelijk zal er een definitief besluit komen over de hoogte van de contributie 2020-2021.

  Voor nu wensen we alle leden een goede gezondheid en optimaal sportplezier daar waar dat kan en mag.

  Bestuur SHH