• SHH Contributie 21-22

 • De contributie voor het seizoen 2021-2022 zal medio augustus worden geïnd.

  De regelgeving m.b.t de contributiebedragen en het aan- en afmelden als lid bij SHH Herten kunt U terug lezen op de site van SHH Herten via het menu Clubinfo -> Ledenadministratie ->Contributie of rechtstreeks via deze LINK.

  Contributie-bericht:

  Beste leden van SHH Herten,

  Het lijkt erop dat er licht aan de tunnel komt wat betreft de vervelende Corona situatie. Hopelijk gaat de situatie snel veranderen ook wat betreft het voetbal bij SHH.

  Lange tijd hebben de senioren niet volledig kunnen trainen en geen wedstrijden kunnen spelen. Gelukkig heeft de jeugd, weliswaar aangepast, wel door kunnen trainen en regelmatig onderling wedstrijdjes kunnen spelen. De competities zijn stilgelegd en worden dit seizoen helaas niet meer hervat.

  De vraag is dan al snel:  `hoe zit het dan met de contributie´?

  Het juridische en formele antwoord is dat de relatie tussen een lid en een (voetbal)vereniging, het lidmaatschap is. Het Verenigingsrecht, Zie Burgerlijk Wetboek, artikel 2:26 t/m 2:52, specifiek artikel 27.2.4.c, verwijst naar de statuten die bij SHH Herten notarieel zijn vastgelegd. Volgens artikel 8 van onze statuten is er statutair vastgelegd dat iedereen een jaarlijkse contributie verschuldigd is. Als lid van een vereniging, ben je akkoord gegaan met de statuten. Contributie is geen tegenprestatie voor het kunnen sporten. Contributie is voor het lidmaatschap van de vereniging.

  Onze vereniging heeft de contributie keihard nodig om alle kosten die doorlopen, te kunnen blijven betalen zodat we straks na de crisis weer gewoon kunnen gaan voetballen. Nee, niet gewoon, maar mede dankzij de vele vrijwilligers die dit voor iedereen mogelijk maken. Vanuit deze kant nogmaals dank voor deze grote groep mensen. Meer dan ooit vragen wij nu jullie begrip, jullie steun en doen we een beroep op jullie moreel kompas om deze moeilijke tijd samen door te komen.

  Mocht het zo zijn dat de contributie voor het seizoen 2020-2021 nog niet (volledig) is betaald dan verzoeken wij jullie dit alsnog  per omgaande te doen. Mocht je twijfelen of de contributie nog niet is betaald dan kun je contact opnemen met Hub Zinken, Bestuurslid Financiën (Hubzinken@home.nl). Als je de contributie niet kunt betalen, meld je dan ook bij hem.

  Aan het eind van dit seizoen zullen we de (financiële) balans opmaken. Het bestuur zal medio juni de verwachte financiële resultaten bespreken. Afhankelijk van hoe deze resultaten zullen zijn, zal er een voorstel worden besproken om een mogelijke korting toe te passen op de verschuldigde contributie van het seizoen 2020-2021. De hoogte van de korting zal afhankelijk zijn van de daadwerkelijke activiteiten die per laag in het seizoen 2020-2021 zijn geweest en zal mede afhankelijk zijn van de ruimte die we als vereniging hebben.

  De mogelijke korting zal worden verrekend met de incasso van de contributie voor het nieuwe seizoen 2021-2022. Aan leden die zich voor het nieuwe seizoen afmelden zal een mogelijke korting worden gerestitueerd.

  Zoals bekend is er vorig jaar een besluit genomen om de contributie, zoals dat ook gold voor het seizoen 2020-2021 voor het komend seizoen 2021-2022 te bevriezen.

  Het Bestuur