• Hervatten trainingen SHH (protocollen en instructies)

  Beste jeugdleden, trainers en ouders en Senioren,

  Premier Rutte heeft aangekondigd dat er vanaf 29 april jl. weer onder voorwaarden getraind mag worden op sportcomplexen. Vervolgens heeft de gemeente Roermond op 29 april jl. ook haar toestemming gegeven om van start te gaan met trainen. Vanaf 6 mei as. worden de trainingen bij SHH beperkt hervat, onder aangepaste voorwaarden.

  Verantwoord voetballen bij SHH

  In de afgelopen dagen hebben wij met het bestuur en de jeugdcommissie enkele malen overleg gepleegd rondom het verantwoord kunnen hervatten van de trainingen op basis van de gestelde overheidsrichtlijnen. Natuurlijk willen wij niets liever dan volop voetbal mogelijk maken, maar dan wel met inachtneming van de regels die gelden. Samen moeten we zorg dragen voor veilig sporten.

  Hiertoe hebben wij een concept protocol met instructies opgesteld en hebben wij zondag 3 mei, 2 “try out trainingen” gehouden. Met het inzicht van deze trainingen zijn deze documenten verder aangescherpt en definitief gemaakt.

  Lees de protocollen en instructies

  Onderstaand treffen jullie 6 documenten aan. Voor elkaars veiligheid vragen wij iedereen deze goed door te nemen en strikt op te volgen. Zowel de gemeente Roermond als wij zullen hierop handhaven. Daarbij houden wij ons het recht voor om trainingen te stil te leggen, c.q. leden te verzoeken het sportpark te verlaten. Ook kan het zijn dat wij op basis van ervaringen, of wijzigingen in richtlijnen, het protocol en de instructies tussentijds aanpassen.

  Vanaf 6 mei , tot nader order zijn de volgende 6 documenten leidend voor de trainingen bij SHH die als bijlage zijn toegevoegd:

  1. Protocol verantwoord sporten van NOC-NCF; (de basis)
  2. Protocol trainingen SHH tijdens Corona (de verbijzondering voor SHH);
  3. Trainingsschema SHH tijdens Corona;
  4. Breng en ophaalzone SHH tijdens Corona (richtlijn voor parkeerplaats, brengen/halen);
  5. Trainersinstructie SHH tijdens Corona,
  6. Surveilleren SHH tijdens Corona.
  7. Trainingsschema Senioren tijdens Corona <---- toegevoegd

  Surveilleren

  Wij zijn op zoek naar ouders die gedurende de trainingen samen met één bestuurslid of jeugdcommissie lid als surveillant willen optreden. Ouders die deze belangrijke taak met ons willen vervullen verzoeken wij dit z.s.m. kenbaar te maken op het tijdelijke e-mailadres: SHH.corona@gmail.com

  Tot slot

  Er wordt heel wat gevraagd van ons aanpassingsvermogen. Het zal zeker wennen zijn en we hebben ons oude voetbal nog niet terug. Maar laten we samen deze stap in de goede richting beleven. Vooralsnog zullen we enkel hervatten op het hoofdveld. Wij respecteren ieders mening. Vindt iemand het nu te vroeg om te hervatten, meld dit bij de trainer. Trainers melden zich hiervoor bij de coördinator. Zijn er vragen of opmerkingen rondom het hervatten en/of de documenten, stel deze dan op het tijdelijke e-mailadres: SHH.corona@gmail.com.

  Wij wensen iedereen veel plezier bij het hervatten van de trainingen!!!

  Met sportieve groet, Bestuur en Jeugdcommissie SHH-Herten