• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering SHH-HERTEN

 • Op vrijdag 3 november 2023 is de jaarvergadering voor leden van SHH, de aanvang is 21:15 uur in de kantine op de Wolfsberg.

  Agenda
  1. Welkom door voorzitter Peter Bonekamp
  2. Mededelingen door secretaris Koen Kemps
  3. Financieel Jaarverslag door penningmeester Hub Zinken
  4. Verslag Kascommissie na controle Financiën
  5. Contributieverzoek seizoen 2024-2025 door Hub Zinken
  6. Jaarverslag seizoen 2022-2023 door Koen Kemps
  7. Aftreden bestuurslid, Koen Kemps
  • vacant secretaris bestuur SHH-Herten
  8. Slotwoord door voorzitter Peter Bonekamp

  Vacature: Secretaris bestuur SHH (Koen Kemps treedt af per 3 november 2023)
  Wat wordt er verwacht van je?
  • Afstemming agenda bestuursvergadering met de voorzitter en andere bestuursleden.
  • Contactpersoon voor externen (gemeente Roermond, KNVB, andere voetbalverenigingen etc.)
  • Jaarverslag vv. SHH
  • En diverse dagelijkse zaken
  Interesse of vragen? Neem contact op met onze huidige secretaris Koen Kemps, via koenkemps@gmail.com.