• VOG

 • Aanname beleid voor: vrijwilligers, Jeugd en Gehandicapten teams

  Door het bestuur van de vereniging is een beleid vastgesteld als het gaat over de aanname van vrijwilligers/trainers van onze jeugd en gehandicapten teams. Dit aanname beleid is erop gericht om seksuele intimidatie en normafwijkend gedrag te voorkomen.

  Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of gedwongen ervaart. De 'pleger' is zich misschien niet bewust van het ongemak en zal als hij/zij er over aangesproken wordt waarschijnlijk excuses aanbieden. Sommigen intimideren of misbruiken wel bewust.

  VERKLARING OMTRENT GEDRAG

  SHH is een vereniging met veel (jeugd)leden, waarbij we het als club van groot belang vinden dat we voor onze (jeugd)leden een veilige omgeving bieden om in te sporten. De VOG is een middel om een zo veilig mogelijke sportomgeving te creëren en om seksuele intimidatie en normafwijkend gedrag zo veel als mogelijk te voorkomen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van de vrijwilliger, in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de functie als vrijwilliger bij SHH. Dit geldt voor vrijwilligers binnen SHH die direct of indirect betrokken zijn bij minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.

  Het bestuur van SHH heeft dan ook besloten dat voor alle vrijwilligers binnen SHH welke direct of indirect betrokken zijn bij minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, een VOG vereist is.

  Vrijwilligers kunnen zich via de e-mail die zij hierover krijgen, aanmelden bij de afdeling van justitie welke VOG’s screent, dit betekent dat zij vervolgens via de e-mail een link krijgen met daarin de mogelijkheid om via DigiD een gratis VOG aan te vragen. De screening wordt vervolgens uitgevoerd, wordt de aanvraag goedgekeurd dan ligt de VOG binnen enkele dagen bij de vrijwilliger in de brievenbus. Zodra de VOG ontvangen is dient deze in de bestuurskamer in een daarvoor bestemde brievenbus te deponeren. Mocht er geen toegang zijn tot de bestuurskamer, kan deze afgegeven worden bij de laag-coördinator.

  Voor alle duidelijkheid: SHH krijgt geen inzage in de inhoud van het Justitieel Documentatie Register van de betreffende vrijwilliger, maar indien de VOG overgelegd wordt dan weet SHH enkel dat er geen bezwaar is om de genoemde functie door de betreffende persoon in te laten vullen.

  Wanneer er geen VOG overlegd kan worden, voelt SHH zich genoodzaakt om de betreffende vrijwilliger(s) per direct en zo lang er geen VOG overlegd is, op non-actief te zetten. Deze vrijwilliger zal dan een uitnodiging ontvangen voor een persoonlijk gesprek met de aanspreekpunten VOG van onze vereniging.

  Als maatschappelijk betrokken organisatie, kan SHH het zich, op de eerste plaats naar de meest kwetsbare ledengroep toe, niet veroorloven om hier op een andere manier mee om te gaan.

  Mochten jullie vragen hebben of behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, dan kunnen jullie dit aan ons kenbaar maken via: shh-vog@shh-herten.nl. Meer informatie over seksuele intimidatie en/of de VOG kunnen jullie vinden op www.nocnsf.nl.

  Namens het bestuur van SHH,

  Jeroen Benneheij, aanspreekpunt VOG