• Privacybeleid SHH Herten

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Uw privacy

  SHH Herten is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop SHH Herten persoonsgegevens verwerkt van leden, werknemers en bezoekers van onze website.

  Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, werknemers en bezoekers van de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt SHH Herten zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

  Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

  Er zijn verschillende doeleinden waarvoor SHH Herten uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt  SHH Herten persoonsgegevens van u: 

  • Wanneer u een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u producten en/of diensten van  SHH Herten afneemt;
  • Wanneer u contact heeft met  SHH Herten. Dit contact kan telefonisch, schriftelijk, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, meedoet aan enquêtes, gebruik maakt van onze (mobiele) websites, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Om leden op de hoogte te houden, rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media.

  Gebruik van persoonsgegevens door derden

  SHH Herten laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

  Social Media

  SHH Herten gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, gebruikers van apps en bezoekers van de website over haar organisatie, en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden.  SHH Herten is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met  SHH Herten via info@shh-herten.nl.

  Bewaartermijn

  SHH Herten zal de verkregen persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

  Vragen

  Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan info@shh-herten.nl.

  Ook als er iets niet klopt, als je je gegevens wil inzien of als je deze wil laten verwijderen, neem dan contact met ons op.

  Meldpunt kwetsbaarheden?

  Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

  Wijzigingen

  SHH Herten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien  SHH Herten een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop  SHH Herten uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.